Menu Zavřeno

Před vyplněním přihlašovacího dotazníku doporučujeme seznámit se s postavami a s design dokumentem.

Přihlašování bude otevřeno od pondělí 18.3.2024 od 20:00 do pondělí 1.4.2024 do 20:00. 

Pokud se kapacita hry po uplynutí prvního intervalu naplní, ukončíme přihlašování. Všechny přihlášky přijaté v daném intervalu budou posuzovány stejně. V rámci intervalu tedy nerozhoduje, kdy byla přihláška odeslána. 

V rámci přihlašovacího dotazníku budete muset kromě uvedení základních údajů o vás rovněž zaškrtnout, které z postav máte zájem hrát (kolik jich zaškrtnete, je na vás). Výběr hráčů a rozdělení postav bude probíhat rovnou na základě informací z přihlašovacího dotazníku. V případě většího zájmu o některou z postav budeme mezi všemi zájemci o danou postavu losovat. Všechny zbylé zájemce zařadíme mezi náhradníky a budeme je mailem kontaktovat v případě, že by se na hře uvolnilo místo.

Organizátoři si vyhrazují právo odmítnout jakoukoliv přihlášku bez udání důvodu.

HARMONOGRAM

18.3.2024 20:00
Začátek přihlašování
1.4.2024 20:00
Konec přihlašování
20.5.2024
Deadline úhrady účastnických příspěvků
18.-21.7.2024
2. běh hry Fallen